top of page
Quirijn Osteopathie behandeling_26.jpg

Osteopaat Quirijn Wijtten

Mijn visie:

Wat mij bezighoudt, is hoe de mens in wisselwerking met zijn omgeving functioneert. Ik ben gefascineerd door vragen rondom (natuur)krachten, zwaktes en de organisatie van het menselijk systeem. Hoe werkt het en hoe hangt het allemaal met elkaar samen. De vitaliteit van de mens ligt verscholen in zijn complexiteit. Niets ligt wat mij betreft vast in de benadering en behandeling van een dysfunctie of een risico daarop.

Binnen mijn behandeling gebruik ik technieken die men ook is gaan gebruiken bij de fysiotherapie, manuele therapieën (manipulaties), drainagetherapieën, viscerale of craniosacrale therapieën. De combinatie hiervan bij osteopathie maakt dat ik het lijf als een biologische eenheid kan behandelen. Een integrale aanpak.

Het is hier de uitdaging om de (osteopatische) dysfuncties op te sporen, de compensaties en de ketens waarin ze functioneren in kaart te brengen. Alle mobiliteit van het lijf wordt dus in kwaliteit en kwantiteit bekeken en daar waar nodig behandeld.

Quirijn Osteopathie behandeling_22.jpg

Osteopathie is een visie over geneeskunde en op gezondheid. Hieruit ontstaat een manuele benadering van al het lichamelijk weefsel als behandelmethode. Dit wil zeggen dat we als met de handen technieken gebruiken om een persoon te onderzoeken en te behandelen. Deze manueel uitgevoerde technieken lossen blokkades op waardoor meer vrijheid en stroming ontstaat. Dit maakt dat bijvoorbeeld de aan- en afvoer van voedings- en afvalstoffen of andere functies/beweging van het lijf worden geoptimaliseerd.

Mijn visie
YouTube
Quirijn Osteopathie behandeling_17.jpg
Wat
bottom of page